Zoznam obci okresu Levoča prezentovaných na INTERNET-e
www.turisticke-znamky.sk www.lnc.sk