VLASTNÍCI

Prehľad podielov k 31.12.2017
Údaje boli spracované na základe informácií dostupných na www.katasterportal.sk