AKTUALITY A NOVINKY


POZVÁNKA na riadné zhromaždenie vlastníkov pozemkového spoločenstva Uloža

SPLNOMOCNENIE na zastupovanie podielnika pozemkového spoločenstva Uloža