ORGÁNY POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA


Predseda spoločenstva:
František POMIKALA
Členovia výboru:
Ján MARUŠÁK, Ján ROVDER, Peter ROVDER, František SEMAN
Dozorná rada:
Pavol LUX, Jozef MOTYKA, Štefan ŠEFČÍK st.
Lesný hospodár:
Michal LEPETÁK