KONTAKT


Pozemkové spoločenstvo Uloža
Uloža 29, 053 71

IČO: 31946313

Kontaktné telefónne čísla: +421 918 021 378

E-mail: pozemkovespolocenstvouloza@centrum.sk