HOSPODÁRENIE


Uznesenia, zápisnice, správy
• Správa o čínnosti pozemkového spoločenstva za rok 2010
• Plán činnosti na rok 2011
• Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa dd.mm.2011
• Správa o čínnosti pozemkového spoločenstva za rok 2011
• Plán činnosti na rok 2012
• Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa dd.mm.2012
• Správa o čínnosti pozemkového spoločenstva za rok 2012
• Plán činnosti na rok 2013
• Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa dd.mm.2013